CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536, NIP: 5242911908, KRS: 0000877627 (zwany dalej „CodeAlpha”) zwraca szczególną uwagę na zachowanie prywatności odwiedzających (zwane dalej „Użytkownik”, „Użytkownikami”) strony internetowe SklepyInfo.pl (zwane dalej „Stronami SklepyInfo”) lub korzystających z aplikacji mobilnych (zwane dalej „Aplikacją SklepyInfo”, „Aplikacją Lokalizator Sklepów”, „Aplikacją RateApp”, „Aplikacjami SklepyInfo”) opublikowanych przez CodeAlpha, wspólnie nazywanymi „Usługami SklepyInfo”, „Serwisem SklepyInfo”.

Polityka Prywatności, którą prezentujemy poniżej, wyjaśnia, na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe, kiedy i w jaki sposób są przez CodeAlpha gromadzone i używane, na czym polega dostęp do nich oraz w jaki sposób są bezpiecznie przechowywane.

Dane osobowe

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.
 1. Dane przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:
 • realizacji usług Serwisu SklepyInfo na rzecz Użytkowników oraz Partnerów Biznesowych;
 • marketingu i statystki;
 • w celach podatkowych.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 • podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych,
 • urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • operatorom przeglądarek internetowych w celach marketingu Serwisu SklepyInfo.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu SklepyInfo, CodeAlpha. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych.
 3. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Podanie danych Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie SklepyInfo jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych. Użytkownik lub może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje w postaci newslettera. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis SklepyInfo celu przekazywania mu powyższych informacji. Przekazywane przez Użytkownika w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
 6. Dane Użytkownika mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.
 7. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu SklepyInfo oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkowniku jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu SklepyInfo jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Administrator danych osobowych usunie jego dane na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis SklepyInfo, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

Zakres gromadzenia danych osobowych i cele

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku, gdy:

 • Użytkownik wejdzie lub skorzysta ze Stron SklepyInfo
 • Użytkownik zainstaluje Aplikację SklepyInfo, Aplikację Lokalizator Sklepów lub Aplikację RateApp
 • Użytkownik skorzysta z Aplikacji SklepyInfo, Aplikacji Lokalizator Sklepów lub Aplikacji RateApp
 • Użytkownik uzupełni dane w celu skorzystania z Serwisu SklepyInfo

Korzystanie z Serwisu SklepyInfo wymaga przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu działalności gospodarczej, adresu powiązanej działalności gospodarczej z użytkownikiem, adresu IP, danych geolokalizacyjnych oraz dodatkowych danych wymienionych poniżej.

A. CodeAlpha pobiera informacje i dane dotyczące Użytkowników odwiedzających Strony SklepyInfo takie jak: adres IP urządzenia, informacje o przeglądarce Użytkownika, data i czas korzystania ze Stron SkepyInfo, informacje o systemie operacyjnym, strony i linki odwiedzane, ruch Użytkownika na Stronach SklepyInfo, zachowanie Użytkownika na Stronach SklepyInfo, przybliżona lokalizacja Użytkownika, czas spędzony na Stronach SklepyInfo, odwiedzone podstrony, informacje dotyczące skąd Użytkownik przyszedł na Strony SklepyInfo, statystyki dotyczące korzystania z funkcjonalności Stron SklepyInfo, informacje, metadane i zawartość związana z grafiką lub treściami przekazywanymi do Serwisu SklepyInfo przez Użytkownika. Informacje i dane mogą być pobierane poprzez indywidualne części Serwisu SklepyInfo (takie jak skrypty), wtyczki Partnerów Biznesowych i usługodawców. Celem zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych wymienionych w tym punkcie jest obsługa funkcjonalności Strony SklepyInfo, generowanie statystyk informacyjnych i zasilających usługi Serwisu SklepyInfo dla CodeAlpha i Partnerów Biznesowych, działania marketingowe, ulepszanie Strony SklepyInfo, usług Serwisu SklepyInfo, kontakt z Użytkownikiem poprzez kanały, które Użytkownik użył do kontaktu z Compsys, oraz możliwości ich handlowego wykorzystania.

B. CodeAlpha pobiera informacje i dane dotyczące Użytkowników korzystających z Aplikacji SklepyInfo, Aplikacji Lokalizator Sklepów i Aplikacji RateApp takie jak: dane lokalizacyjne urządzenia w celu dostarczenia usług, wyświetlania najbliższych sklepów, promocji lub prezentacji reklam w danej okolicy dla danego Użytkownika, data i czas korzystania ze Stron SklepyInfo, Aplikacji SklepyInfo, Aplikacji Lokalizator Sklepów lub Aplikacji RateApp, informacje o systemie operacyjnym i środowisku w jakim Aplikacja SklepyInfo, Aplikacja Lokalizator Sklepów lub Aplikacja RateApp jest zainstalowana, korzystania z Serwisu SklepyInfo i linki odwiedzane, ruch Użytkownika na Serwisie SklepyInfo, zachowanie Użytkownika na Serwisie SklepyInfo, przybliżona lokalizacja Użytkownika, czas spędzony na korzystaniu z Serwisu SklepyInfo, odwiedzone podstrony Serwisu SklepyInfo, informacje dotyczące skąd Użytkownik przyszedł na Strony SklepyInfo, unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia korzystającego z Serwisu SklepyInfo, statystyki dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu SklepyInfo, informacje, metadane i zawartość związana z grafiką lub treściami przekazywanymi do Serwisu SklepyInfo przez Użytkownika. Celem zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych wymienionych w tym punkcie jest obsługa funkcjonalności Aplikacji SklepyInfo, Aplikacji Lokalizator Sklepów i Aplikacji RateApp, generowanie statystyk informacyjnych i zasilających usługi Serwisu SklepyInfo dla Compsys i Partnerów Biznesowych, działania marketingowe, ulepszanie Aplikacji SklepyInfo, Aplikacji Lokalizator Sklepów i Aplikacji RateApp, ulepszanie usług Serwisu SklepyInfo, kontakt z Użytkownikiem poprzez kanały, które Użytkownik użył do kontaktu z Compsys, oraz możliwości ich handlowego wykorzystania.

C. Cookies (tak-zwane „ciasteczka”) to mały plik i jednocześnie wiadomość wysłana przez serwery CodeAlpha do przeglądarki internetowej Użytkownika. Przeglądarka przechowuje ciasteczka w pliku na dysku urządzenia Użytkownika. Ciasteczka są zwracane do serwerów CodeAlpha za każdym razem, gdy Użytkownik wejdzie na Strony SklepyInfo. Celem używania ciasteczek jest identyfikacja Użytkowników, możliwość dostosowania stron precyzyjnie do Użytkowników, zapewnienie funkcjonalności Stron SklepyInfo, utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, oraz tworzenia statystyk.

W ramach Serwisu Sklepy Info są stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu SklepyInfo;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu SklepyInfo;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Ponadto, pliki cookies dzieli się na „sesyjne” (session cookies) i „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są generowane podczas zalogowania do Serwisu Sklepy Info i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania z Serwisu SklepyInfo, opuszczenia Strony SklepyInfo lub wyłączenia oprogramowania umożliwiającego korzystanie ze Stron SklepyInfo (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika lub oprogramowanie służące do usuwania plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

C. 1. Masz opcję wyłączenia obsługi ciasteczek od CodeAlpha lub od Partnerów Biznesowych CodeAlpha. Jest to możliwe przy ustawieniu odpowiednich opcji w przeglądarce internetowej. Przykłady jak usunąć pliki cookies w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox podajemy poniżej. Sugerujemy zapoznanie się i dostosowanie się do zaleceń dokumentacji producenta przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta, aby procedura się powiodła. CodeAlpha informuje, że niektóra funkcjonalność Serwisu SklepyInfo polega na technologii cookies, przez co wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu SklepyInfo.

C. 2. Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies.

C. 3. Przykładowe instrukcje dla przeglądarki internetowej Google Chrome: W przeglądarce otworzyć menu i wejść w „Ustawienia Google Chrome”. Wybrać opcję „Ustawienia”. Kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony, a w sekcji „Prywatność” wybrać opcję „Ustawienia treści”. Wybrać żądane ustawienia (aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla poszczególnych witryn. Aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

C. 4. Przykładowe instrukcje dla przeglądarki internetowej Mozilla Firefox: W oknie przeglądarki, kliknąć w menu „Narzędzia”, następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia. Aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla poszczególnych witryn. Zmiany zatwierdzić przyciskając „OK”.

Celem używania ciasteczek jest zapewnienie niezbędnej funkcjonalności Serwisu SklepyInfo, zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownika oraz systemów informatycznych Serwisu SklepyInfo, agregowanie informacji wydajnościowych i statystycznych, dopasowanie reklam i kontentu do danego Użytkownika Serwisu SklepyInfo. CodeAlpha zastrzega możliwość handlowego wykorzystania poszczególnych danych na rzecz Partnerów Biznesowych.

D. W celu świadczenia Serwisu SklepyInfo, Użytkownik może być proszony o podanie dodatkowych informacji, takich jak: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, adres fizyczny lokalizacji przedsiębiorstwa, dane dotyczące płci Użytkownika, numer NIP lub REGON przedsiębiorstwa należącego lub powiązanego z Użytkownikiem, numer telefony połączony z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez Użytkownika, godziny otwarcia przedsiębiorstwa powiązanego z Użytkownikiem, stan inwentaryzacji lub uzgodnienie lokalizacji przedsiębiorstwa reprezentowanego przez Użytkownika na mapach Serwisu SklepyInfo w celu dodania informacji o lokalizacji przedsiębiorstwa Użytkownia. CodeAlpha przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji, doskonalenia i rozwoju Serwisu SklepyInfo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z Serwisu SklepyInfo jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Compsys.

E. Wszelkie uzyskane dane osobowe wymienione w sekcjach A-E działu „Zakres gromadzenia danych osobowych” mogą być ze sobą skorelowane.

F. Dane będą przetwarzane przez CodeAlpha dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez CodeAlpha lub/i Partnerów Biznesowych CodeAlpha, przy czym użytkownikowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie.

G. CodeAlpha zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informacja dotycząca przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Niektórzy Partnerzy Biznesowi CodeAlpha mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię, lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Niektórzy spośród partnerów i podwykonawców CodeAlpha mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazaniem danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, CodeAlpha weryfikuje, aby partnerzy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Komunikacja z CodeAlpha

Dane osobowe są pozyskiwane w przypadku, gdy Użytkownik komunikuje się z CodeAlpha za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza zgłoszeniowego, sklepu Google Play, Amazon Store i Yandex.Store, pod numerem telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z CodeAlpha.

Dane osobowe przekazywane w ramach komunikacji z Użytkownikiem przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika i są dobrowolnie podawane przez Użytkownika, choć niezbędne do obsługi Użytkownika. Treść korespondencji oraz danych z nią związanych może podlegać archiwizacji oraz połączeniu w odniesieniu do innych danych Użytkownika pozyskanych przez Serwis SklepyInfo.

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z CodeAlpha pod adresem email: biuro@codealpha.pl.

Dokument i postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane. CodeAlpha rekomenduje, aby Użytkownicy regularnie sprawdzali zawartość tej strony.

Data obecnego dokumentu: 28.08.2021.