§ 1 
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu SklepyInfo, dostępnego pod adresem internetowym https://sklepyinfo.pl oraz przez oficjalne aplikacje mobilne: „SklepyInfo” i „Lokalizator Sklepów” opublikowane przez „CodeAlpha” na platformach Google Play i Apple AppStore.

Treść Regulaminu w sposób wyłączny określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, Administratora i Właściciela serwisu, prowadzącego serwis SklepyInfo.

Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) SklepyInfo – oznacza firmę CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536, NIP: 5242911908, KRS: 0000877627;
b) Serwis SklepyInfo – oznacza internetowy serwis dostępny pod adresem https://sklepyinfo.pl oraz poprzez aplikacje mobilne „SklepyInfo” i „Lokalizator Sklepów” udostępniane na platformie Google Play i Apple AppStore od producenta-autora aplikacji „CodeAlpha”; właścicielem Serwisu SklepyInfo jest firma CodeAlpha sp. z o.o.;
c) Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która:

•    po akceptacji niniejszego Regulaminu może korzystać z Serwisu SklepyInfo

Bądź:

•    po akceptacji niniejszego Regulaminu i zainstalowaniu aplikacji „SklepyInfo” lub „Lokalizator Sklepów” może korzystać z Serwisu SklepyInfo

W Serwisie SklepyInfo występują trzy grupy Użytkowników:

1) Użytkownik Internetowy;
2) Użytkownik Mobilny;
3) Użytkownik Przedsiębiorca.

1 . Użytkownik Internetowy oznacza Użytkownika, który nie posiada zarejestrowanego Konta w Serwisie SklepyInfo i odwiedza strony Serwisu SklepyInfo poprzez adres https://sklepyinfo.pl w celu wyszukania Punktów Sprzedaży, zaczerpnięcia informacji dotyczących wcześniej wymienionych punktów, oraz zaczerpnięcia informacji o wyprzedażach opublikowanych na ramach stron internetowych Serwisu SklepyInfo. Użytkownik Internetowy posiada możliwość kontaktowania się z Administratorem Serwisu SklepyInfo poprzez dobrowolne korzystanie z formularzy kontaktowych, dobrowolne zgłaszanie chęci na otrzymywanie korespondencji elektronicznej, nawiązanie kontaktu pocztą elektroniczną lub innymi drogami nawiązania komunikacji, bądź dobrowolne zgłaszanie poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu SklepyInfo.

2. Użytkownik Mobilny oznacza użytkownika, który pobrał i zainstalował oficjalną aplikację „SklepyInfo” lub „Lokalizator Sklepów” udostępnione na platformie Google Play lub Apple AppStore od producenta-autora aplikacji „CodeAlpha”. Użytkownik Mobilny jest Użytkownikiem, który odwiedza Serwis SklepyInfo poprzez korzystanie z oficjalnej aplikacji mobilnej w celu wyszukania Punktów Sprzedaży i Promocji, zaczerpnięcia informacji dotyczących wcześniej wymienionych punktów, oraz zaczerpnięcia informacji o promocjach i wyprzedażach opublikowanych na ramach Serwisu SklepyInfo. Użytkownik Mobilny posiada możliwość kontaktowania się z Administratorem Serwisu SklepyInfo poprzez dobrowolne korzystanie z formularzy kontaktowych, dobrowolne zgłaszanie chęci na otrzymywanie korespondencji elektronicznej, nawiązanie kontaktu pocztą elektroniczną lub innymi drogami nawiązania komunikacji, bądź dobrowolne zgłaszanie poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu SklepyInfo.

3. Użytkownik Przedsiębiorca jest Użytkownikiem, który zarejestrował konto w Serwisie SklepyInfo w celu dodania Punktu(ów) Sprzedaży, opublikowania swojej Oferty na łamach Serwisu SklepyInfo, aktualizowania informacji o punkcie sprzedaży lub informacji o promocjach dotyczących tego Punktu Sprzedaży . Użytkownik Przedsiębiorca może zgłosić istniejący już w bazie Sklepyinfo Punkt Sprzedaży jako należący do niego poprzez założenie konta w systemie oraz przesłanie obrazka z korespondencją na którym widnieje nazwa Punktu Sprzedaży i jego/jej imię i nazwisko.

Użytkownik Mobilny i Użytkownik Internetowy może stać się Użytkownikiem Przedsiębiorcą poprzez zarejestrowanie konta w Serwisie SklepyInfo.

d) Administrator – oznacza osobę naznaczoną przez SklepyInfo, która w szczególności zapewnia wsparcie techniczne dla Użytkowników Serwisu SklepyInfo oraz nadzoruje przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników Serwisu SklepyInfo. Administrator również jest osobą, która moderuje zgłoszenia i poprawki Użytkowników dotyczące informacji znajdujących się na łamach Serwisu SklepyInfo. Podstawowym sposobem kontaktu z Administratorem Serwisu SklepyInfo jest adres biuro @ codealpha.pl (należy usunąć spacje).

e) Konto – miejsce w Serwisie SklepyInfo dostępne dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu i  zalogowaniu się, za pomocą którego Użytkownik zarządza swoimi danymi oraz danymi lokalizacji sprzedaży detalicznej, posiada możliwość redagowania danych, dodawania ofert i wyprzedaży, grafik, zdjęć oraz innych danych cyfrowych. Z tego miejsca Użytkownik może wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie SklepyInfo.

f) Punkt Sprzedaży – miejsce sprzedaży (np. sklep, kiosk, hurtownia, restauracja, bar, itp) lub miejsce gdzie dochodzi do odbioru lub nadania przedmiotów sprzedawanych lub wymienianych (np. miejsce nadania lub odbioru towarów zamówionych przez Internet).

g) Oferta – informacja opublikowana przez Użytkownika Przedsiębiorcę na łamach Serwisu SklepyInfo, określająca przedmiot, cenę, wyprzedaż lub inny przekaz marketingowo-handlowy dotyczący Punktów Sprzedaży powiązanych z danym Użytkownikiem Przedsiębiorcą.

h) Opłaty – opłata w PLN za korzystanie z dostępu do poszczególnych usług lub funkcjonalności w Serwisie SklepyInfo. Wysokość Opłat za poszczególne usługi jest opisana w Cenniku znajdującym się pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/cennik. Wszystkie płatne usługi są lub będą aktywowane tuż po opłaceniu ich poprzez system płatności internetowych. Każdorazowo zanim użytkownik zechce skorzystać z płatnych usług będzie informowany o wysokości opłaty.

i) Partner Biznesowy – działalność gospodarcza lub osoba, na rzecz której SklepyInfo lub Serwis SklepyInfo może świadczyć usługi.

j) Profil Punktu Sprzedaży (w skrócie „PPS”) – zbiór informacji, danych i innych elementów opisujących i prezentujących Punkt Sprzedaży. Informacje te są zaczerpnięte z istniejącej bazy danych SklepyInfo lub przekazywane są dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika Przedsiębiorcę do Serwisu, a po pozytywnym przejściu procesu moderacji przez Administratora są prezentowane są na Profilu Punktu Sprzedaży w Serwisie SklepyInfo i mogą być udostępniane innym Użytkownikom, a w szczególnych wypadkach także osobom korzystającym z internetu, a nie będącymi Użytkownikami.

k) Cennik – lista usług płatnych dla Użytkowników Przedsiębiorców oraz Partnerów Biznesowych.

l) Właściciel – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis SklepyInfo, którym jest firma CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536.

 § 3
Informacje dotyczące Serwisu SklepyInfo

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu SklepyInfo jest umożliwienie Użytkownikom serwisu na wyszukiwanie Punktów Sprzedaży i  Promocji i wyprzedaży.

2. Dodatkowym przedmiotem Serwisu SklepyInfo jest umożliwienie Użytkownikom Przedsiębiorcom na dodawanie lub powiązanie ze swoją osobą Punktów Sprzedaży, aktualizacje informacji dotyczących ich Punktów Sprzedaży oraz publikowanie Ofert.

3. Użytkownik Przedsiębiorca ma możliwość przeglądania różnych statystyk systemu związanych z jego Punktami Sprzedaży takich jak: ilość wyświetleń w wyszukiwarce czy ilość odsłon strony Punktu sprzedaży, oraz innymi trendami wiążącymi się z marketingiem i sprzedażą.

4. Za pośrednictwem Serwisu SklepyInfo świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników lub Partnerów Biznesowych związane z przedmiotami Serwisu SklepyInfo. Usługi świadczone w Serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Właściciel posiada wyłączne prawo do świadczenia usług oferowanych przez Serwis SklepyInfo, zastrzega sobie możliwość wprowadzania w nich zmian wprowadzania nowych usługlub  ich wycofaniem.

6. Uczestnictwo w Serwisie SklepyInfo jest nieodpłatne dla Użytkowników Internetowych i Mobilnych. Uczestnictwo w Serwisie SklepyInfo dla Użytkowników Przedsiębiorców jest nieodpłatne w każdym zakresie poza zakresem usług wymienionych w cenniku, który znajduje się pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/cennik. Właściciel zastrzega sobie możliwość do zmiany Cennika oraz zakresu usług, włącznie z całkowitym ich wycofaniem.

7. Zbiór PPS podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w zbiorze PPS jest firma CodeAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kołowa 4/9, kod 03-536.

8. Aby skorzystać z Serwisu SklepyInfo, niezbędne jest posiadanie zaktualizowanych urządzeń pozwalających na bezpieczne korzystanie z internetu. Zalecane jest aktualizowanie systemów operacyjnych oraz przeglądarek, aby zapewnić zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Serwis SklepyInfo używa ciasteczek (cookies). Korzystanie z Serwisu SklepyInfo łączy się z akceptacją Polityki Prywatności, która znajduje się pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik Internetowy posiada możliwość dobrowolnego korzystania z Serwisu SklepyInfo przez stronę internetową https://sklepyinfo.pl/.

2. Użytkownik Mobilny posiada możliwość dobrowolnego korzystania z Serwisu SklepyInfo przez oficjalną aplikację „SklepyInfo” lub „Lokalizator Sklepów” opublikowane przez „CodeAlpha” na platformie internetowej „Google Play” lub Apple AppStore.

3. Użytkownik Przedsiębiorca posiada możliwość dobrowolnego korzystania z Serwisu SklepyInfo przez stronę internetową https://sklepyinfo.pl/ oraz przez oficjalną aplikację „SklepyInfo” lub „Lokalizator Sklepów” opublikowane przez „CodeAlpha” na platformie internetowej „Google Play” lub App Store.

a) Rejestracja Użytkownika Przedsiębiorcy polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://sklepyinfo.pl/register i aktywowaniu konta. W momencie gdy zalogowany Użytkownik kliknie „Dodaj swój sklep” i doda własny Punkt Sprzedaży lub kliknie „To moja lokalizacja” na istniejącym Profilu Punktu Sprzedaży, ów Użytkownik staje się Użytkownikiem Przedsiębiorcą.

b) Jeżeli Użytkownik kliknął w „to moja lokalizacja” w Profilu Punktu Sprzedaży, będzie on poproszony o potwierdzenie swojego powiązania z Punktem Sprzedaży. Odbywa się to przez wysłanie skanu lub zdjęcia dowolnego dokumentu (np. pocztówki) zaadresowanego i odebranego na nazwę oraz adres Punktu Sprzedaży. Po odebraniu skanu lub zdjęcia, Administrator Serwisu SklepyInfo sprawdzi zgodność danych oraz przy pozytywnej weryfikacji autentyczności danych, zezwoli na aktualizację danych na danym Profilu Punktu Sprzedaży przez Użytkownika Przedsiębiorcę.

SklepyInfo jednocześnie przypomina, że odbieranie lub powielanie korespondencji nieprzeznaczonej do danej osoby/podmiotu jest czynem karalnym. Sugerujemy również wysyłanie zdjęć lub skanów niezawierających dodatkowych informacji, poza nazwą Punktu Sprzedaży, adresem fizycznym Punktu Sprzedaży oraz Imieniem i Nazwiskiem Użytkownika Przedsiębiorcy.

Brak weryfikacji powiązania Użytkownika Przedsiębiorcy z Punktem Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości aktualizacji danych Punktu Sprzedaży (poprawki i dodatkowe informacje mogą być wysłane do Administratora, choć Administrator osobiście podejmie decyzję o przyzwoleniu na ich aktualizację).

c) Przy dodawaniu nowego Punktu Sprzedaży lub redagowaniu informacji dotyczących Punktów Sprzedaży, wskazane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa i adres Punktu Sprzedaży, godziny otwarcia Punktu Sprzedaży, zaznaczenie bądź poprawienie lokalizacji Punktu Sprzedaży na mapie oraz wybranie właściwych kategorii. Opcjonalnie można uzupełnić dodatkowe pola odpowiednimi do nich informacjami. Wykonanie tych czynności pomaga Użytkownikom Internetowym oraz Użytkownikom Mobilnym w bardziej kompleksowym zapoznaniem się z Punktem Sprzedaży.

d) Użytkownik Przedsiębiorca ma prawo dodawać Oferty oraz korzystać z usług Serwisu SklepyInfo. Niektóre usługi są usługami płatnymi. Usługi płatne są wymienione w Cenniku.

4. Użytkownik Internetowy, Użytkownik Mobilny i Użytkownik Przedsiębiorca posiada możliwość dobrowolnego zapisania się na newsletter oraz do innych kanałów kontaktów marketingowo-sprzedażowych Serwisu SklepyInfo. Niektóre z tych możliwości wymagają podania danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, choć niezbędne do obsłużenia poszczególnych funkcjonalności.

5. Użytkownik Internetowy, Użytkownik Mobilny i Użytkownik Przedsiębiorca posiada możliwość kontaktowania się z Administratorem Serwisu SklepyInfo poprzez dobrowolne korzystanie z formularzy kontaktowych, dobrowolne zgłaszanie chęci na otrzymywanie korespondencji elektronicznej, nawiązanie kontaktu pocztą elektroniczną lub innymi drogami nawiązania komunikacji, bądź dobrowolne zgłaszanie poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu SklepyInfo.

Podczas zgłaszania poprawek do informacji znalezionych na łamach Serwisu SklepyInfo Użytkownik Internetowy, Użytkownik Mobilny lub Użytkownik Przedsiębiorca będzie proszony o dobrowolną weryfikację autentyczności zgłoszonych danych poprzez wysłanie potwierdzenia. Potwierdzeniem może być np. zdjęcie ukazujące dane, takie jak np.: zdjęcie godzin otwarcia Punktu Sprzedaży, zdjęcie szyldu Punktu Sprzedaży, itp.

Administrator Serwisu SklepyInfo zweryfikuje autentyczność zgłoszonych danych i przy pozytywnej weryfikacji opublikuje zaktualizowane dane w Serwisie SklepyInfo.

6. Użytkownik Internetowy, Użytkownik Mobilny i Użytkownik Przedsiębiorca ma obowiązek podawać prawdziwe dane oraz nie dokonywać czynności mające na celu wprowadzanie w błąd Administratora, Właściciela, Partnerów Biznesowych, Użytkowników oraz innych osób lub podmiotów gospodarczych korzystających z usług Serwisu SklepyInfo. Użytkownik Internetowy, Użytkownik Mobilny i Użytkownik Przedsiębiorca nie może dokonywać czynności mających na celu uszkodzenie Serwisu SklepyInfo, wyszukiwaniu luk w zabezpieczeniu, informowaniu o takich osób trzecich, upublicznianiu takich informacji oraz wykorzystywaniu w jakimkolwiek celu.

7. Zgodnie z RODO, każdy Użytkownik posiada uprawienia wobec danych Użytkownika, ich przetwarzania przez nas i Partnerów Biznesowych. Jeżeli Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, Użytkownik może ją w każdej chwili wycofać.

 • a) Użytkownik ma prawo żądania dostępu danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez SklepyInfo.
  b) Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych przez Serwis SklepyInfo dostępne są pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci

§ 5
Prawa i obowiązki Serwisu SklepyInfo

1. Zdjęcia i informacje przekazywane przez Użytkownika Przedsiębiorcę do Serwisu SklepyInfo podczas procedury redagowania istniejącego Punktu Sprzedaży lub zgłaszania nowego Punktu Sprzedaży będą moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu SklepyInfo, a jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa lub treść Regulaminu, Administrator może zablokować lub nawet usunąć konto Użytkownika bez poprzedniego poinformowania Użytkownika.

2. SklepyInfo ma prawo pobierać, przetwarzać i przechowywać dane statystyczne dotyczące Użytkowników, ich urządzeń, technologii z której korzystają Użytkownicy. Szczegółowy opis danych, włącznie z polityką przetwarzania danych osobowych jest opisany w Polityce Prywatności pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci.

3. SklepyInfo ma prawo usunąć dowolny Profil Punktu Sprzedaży bez podawania przyczyny.

§ 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikami Serwisu SklepyInfo zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez SklepyInfo w ramach Serwisu SklepyInfo. Rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez SklepyInfo w ramach Serwisu SklepyInfo jest wysłanie wypełnionego odpowiedniego formularza odpowiadającego wybranej usłudze oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

 • a) Każda płatna usługa ma podaną cenę która jest opisana w Cenniku
  b) Przed uruchomieniem usługi użytkownik jest informowany o całkowitym koszcie usługi a następnie przekierowany do płatności elektronicznej.
  c) Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu z systemu płatności online usługa jest aktywowana, chyba, że użytkownik określi daty kiedy usługa ma być aktywowana.

2. Sposób zawarcia umowy:  

 • a) Użytkownik akceptuje regulamin i wypełnia formularz za pośrednictwem strony www Serwisu SklepyInfo, 
  b) Użytkownik jest przekierowany do systemu platności obsługującego tą funkcjonalność w Serwisie SklepyInfo
  c) Użytkownik dokonuje płatności za usługę
  d) Po zaksięgowaniu płatności użytkownik może korzystać z opłaconej usługi.

3. Możliwe metody płatności za zamówienie to: karta kredytowa lub karta kredytowa. Płatności w Serwisie SklepyInfo obsługuje spółka PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

4. Umowy w Serwisie SklepyInfo są umowami na czas określony, 30 dni od daty zawarcia umowy lub od daty aktywacji usługi przez użytkownika. Inne formy umów wymagają aneksu do nieniejszej umowy.

5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

6. Użytkownik, który zawarł jako konsument umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.

7. Serwis SklepyInfo nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

a) niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis SklepyInfo,
b) braku możliwości dostępu do Serwisu SklepyInfo wynikającego z przyczyn od Serwisu SklepyInfo niezależnych,
c) siły wyższej,
d) niewłaściwego korzystania z Serwisu SklepyInfo przez Użytkowników,
e) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu SklepyInfo.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu SklepyInfo. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Serwisu SklepyInfo: lp.ofniypelks@olleh lub w formie pisemnej na adres siedziby SklepyInfo ul. Kołowa 4/9, 03-536 Warszawa.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Reklamacje składane do SklepyInfo, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu SklepyInfo nie będą rozpatrywane. SkleyInfo nie ma wówczas obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi.

§ 8
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SklepyInfo::

a) do korzystania z Serwisu SklepyInfo wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 65 z obsługą technologii JavaScript lub Google Chrome w wersji nie niższej niż 73 i obsługą technologii JavaScript; aplikacja mobilna „SklepyInfo” lub „Lokalizator Sklepów” opublikowane przez „CodeAlpha”;
b) przy aktywności w Serwisie SklepyInfo za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Zamieszczanie w Serwisie SklepyInfo bądź dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione.

§ 9
Dane osobowe; Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest SklepyInfo, wskazana § 2 pkt. A, powyżej.

2. SklepyInfo przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. SklepyInfo przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu SklepyInfo, dostępnego pod adresem https://sklepyinfo.pl/strona/polityka-prywatnosci.

4. Użytkownikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 10
Cennik; Faktury

1. SklepyInfo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Cennika swoich usług.

2. Możliwe jest wystawienie i przesłanie Użytkownikowi faktur w formie elektronicznej, z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. Faktura jest wówczas wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

3. Faktura elektrocznina wystawiana jest Użytkownikowi bez podpisu wystawcy.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

5. W przypadku indywidualnych umów między klientami a SklepyInfo faktury papierowe mogą być wystawiane za porozumieniem obu stron i opisane odrębną umową.

§ 11
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu SklepyInfo, wyglądu aplikacji mobilnej „SklepyInfo”, wyglądu aplikacji mobilnej „Lokalizator Sklepów”, wyglądu Serwisu SklepyInfo i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie SklepyInfo.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu Sklepy, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody SkepyInfo, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

3. Poprzez dodawanie lub przekazywanie plików graficznych do serwisu SklepyInfo, Użytkownik deklaruje, że posiada wszelkie należyte prawa do rozpowszechniania plików, w szczególności w celu publikacji na serwisie SklepyInfo.

4. Poprzez dodawanie lub przekazywanie plików graficznych do serwisu SklepyInfo, Użytkownik zezwala dla SklepyInfo nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, posługiwanie się, modyfikację, obróbkę lub sprzedaż plików graficznych przekazanych do serwisu SklepyInfo.

§12
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2021.

2. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie SklepyInfo nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlony zostanie link i zaproszenie do zapoznania się z nowym Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości.” oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z SklepyInfo na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy i rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę SklepyInfo.